Serviceanmälan för hyresgäster

Välkommen till SISAB:s serviceanmälan där du som hyresgäst kan följa och utvärdera en serviceanmälan till oss. Med hjälp av dina inloggningsuppgifter kan du här följa ditt ärende och via en meddelandefunktion kommunicera med SISAB:s handläggare.

Tack vare att alla serviceanmälningar kopplas till ett kontraktsnummer så underlättar det för dig som kund att få rätt hjälp.

Dessutom blir det enklare för SISAB att utvärdera och åtgärda fel i en fastighet. Saknar du inloggningsuppgifter eller har frågor och synpunkter, vänligen maila till webbportalen@sisab.se.